WYMIEŃ SWOJĄ KARTĘ KLIENTA NA NOWĄ!

WYMIEŃ SWOJĄ KARTĘ KLIENTA NA NOWĄ!

Informujemy, iż od 25 czerwca 2018 roku wprowadziliśmy nowe karty stałego klienta. Stare karty obowiązują do końca roku 2018. Uprzejmie prosimy o możliwie szybką wymianę i korzystanie z nowych udogodnień!

NOWE KARTY STAŁEGO KLIENTA

NOWE KARTY STAŁEGO KLIENTA

Regulamin Nowych Kart Stałego Klienta

I. Założenia

Nowa Karta Stałego Klienta skierowana jest do klientów detalicznych Centrum Ogrodniczego Ogród Marzeń, mieszczącego się przy ulicy Kirkora 2, 61-121 Swarzędz, zwanego w dalszej części ‘Centrum ogrodniczym'.