PROJEKTOWANIE I ZAKŁADNIE OGRODÓW

PROJEKTOWANIE OGRODÓW

Projektowanie ogrodu składa się z kilku etapów.

1/

Pierwszym etapem jest rozmowa z inwestorem, podczas której poznajemy jego upodobania co do charakteru oraz funkcjonalności przyszłego ogrodu. Od tego spotkania rozpoczyna się współpraca projektanta z inwestorem.

2/

Drugim etapem jest przeprowadzenie wizji lokalnej i dokonanie pomiarów. Objęte są nimi istniejące budynki, drzewa, krzewy i ukształtowanie terenu. Zwraca się uwagę na otoczenie posesji, ponieważ ma ono również wpływ na wygląd przyszłego ogrodu.

3/

Trzecim etapem jest powstanie projektu koncepcyjnego ogrodu zawierającego rozmieszczenie ciągów komunikacyjnych, elementów małej architektury, kaskad lub oczek wodnych, roślinności i płaszczyzny trawnika.

4/

Po kolejnych konsultacjach i wprowadzeniu zmian do projektu powstaje jego ostateczna wersja. Zawiera ona projekt ogrodu w skali 1:100, wykaz gatunków wraz z odmianami oraz opis symboli wykorzystanych w projekcie. W razie potrzeby umieszcza sie przekroje i detale w większej skali oraz widoki. Do projektu dołączamy specyfikacje roślin, materiałów i prac do przeprowadzenia.

NASZE REALIZACJE

PROJEKTANT ZIELENI

mgr inż. Przemysław Bennig
tel. 664 70 11 67
w godz. 7:00-17:00

ZAKŁADANIE OGRODÓW

Realizujemy ogrody zgodnie z projektem wykonanym przez naszego architekta krajobrazu lub zgodnie z projektem wykonanym przez inną pracownię projektową. Ogrody budujemy nie tylko od podstaw. Zajmujemy się także wprowadzaniem zmian w kompozycji i funkcjonalności istniejących założeń.

1 ETAP

Powstawanie ogrodu składa się z kilku części, których kolejność jest ściśle określona. Początkowe prace polegają na oczyszczeniu terenu ze wszystkich niepotrzebnych elementów. Mogą to być resztki materiałów budowlanych, zbędne rośliny lub ich fragmenty (pnie, karpy korzeniowe). Pozbywając się niepożądanej roślinności najpierw stosuje się preparaty chemiczne, a po obumarciu rośliny usuwa się ją mechanicznie. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko odrastania roślin z części podziemnych. Zniszczoną darń można przeorać glebogryzarką lub zebrać i wywieźć z ogrodu.

2 ETAP

Następnie wykonuje się wszystkie prace ziemne związane z ukształtowaniem terenu (usypanie skarp, wykonanie zagłębień pod zbiornik wodny itp.) oraz z budową systemu nawadniającego lub odwadniającego. Mając przygotowany w ten sposób teren przystępuje się do sadzenia roślin do dołów zaprawionych ziemią dobraną zgodnie z ich wymaganiami. Powierzchnie rabat wykłada się tkaniną ograniczającą rozwój chwastów, układa się obrzeże trawnikowe Eko-bord i linie kroplującą zaopatrującą rośliny w wodę. W celu utrzymania odpowiedniej wilgotności podłoża i przykrycia elementów systemu nawadniajacego, powierzchnie rabat roślinnych ściółkuje się korą, kamieniem lub innym materiałem.

3 ETAP

Ostatnim etapem jest montaż dysz podlewających trawnik i założenie trawnika. Trawnik można założyć poprzez siew nasion albo rozkładany z gotowych fragmentów darni, tzw. trawnik z rolki. W przypadku zakładania trawnika z siewu stosuje sie jednocześnie nawożenie startowe. W taki oto sposób powstaje ogród, którym można się cieszyć i pielęgnować.

KIEROWNIK USŁUG OGRODNICZYCH

mgr inż. Szymon Smólski
tel. 602 536 849
w godz. 7:00-17:00

KONTAKT

CENTRUM OGRODNICZE - OGRÓD MARZEŃ
ul. Kirkora 2
62-020 Swarzędz

Pon.- Sob. 1.04. do 30.09. - 8:00 - 20:00
Pon.- Sob. 1.10. do 31.03. - 9:00 - 19:00
Nd. 9:00 - 17:00